Predaj ornej pôdy

PREDANÉ!
Predáme ornú pôdu, v obci Čuňovo - Bratislava
Ide o 3 parcely, ktoré sa dajú kúpiť spolu, alebo každá zvlášť.
Dokopy : 22. 787 m2
Parcela č. 1 - 5.524 m2
Parcela č. 2 - 5.524 m2
Parcela č. 3 - 11.729m2

Orná pôda, pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny....
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Cena : 50/€ m2 + provízia RK ​

Predaj ornej pôdy
Predaj ornej pôdy
Predaj ornej pôdy
Predaj ornej pôdy
Predaj ornej pôdy

Späť